Bassrace Winners (provisional)

—————-

120.0 To 129.9

————–

1.  129.9  Team Nikolaidis – Lalanitis    129.9  127.7  125.4  129.9

2.  129.9  Team Ixokalipsi – Tingerbell   129.9  118.9  129.9

3.  129.9  Team Tcsound – Kitakis         129.9  129.7

4.  129.9  Team Dbm – Kostas              129.9  129.7

5.  129.9  Team Kalogridis – Kalamatas    129.9

6.  129.9  Team Dousis – Nikos            129.9

7.  129.9  Team Xtreme – Romeou           129.9

8.  129.9  Team Xtreme – Xilinos          129.9

9.  129.9  Team Xtreme – Mastoris

10.  129.8  Team Xtreme – Batman

11.  129.8  Team Xtreme – Xilinos J

12.  129.8  Team Dbm – Vasilis

13.  129.8  Team Entasis – Argyris

14.  129.8  Team Ixokalipsi – Marios

15.  129.8  Team Ixokalipsi – Mariya

16.  129.8  Team Kalogridis – Rantaplan

17.  129.8  Team Powermusic – Audi

18.  129.8  Team Tcsound – Cupra

19.  129.8  Team Xtreme – Makis

20.  129.8  Team Xtreme – Politakis

21.  129.8  Team Performance – Vera

22.  129.8  Team Nikolaidis – Koukouzas

23.  129.8  Team Nikolaidis – Kalatzis

24.  129.8  Team Nikolaidis – Daskalos

25.  129.8  Team Konstantopoulos – Stavr

26.  129.7  Team Tcsound – Katagos

27.  129.7  Team Pmp – Michalis

28.  129.7  Team Kalogridis – Kritikos

29.  129.7  Team Dousis – Punto

30.  129.7  Team Xtreme – Crazy

31.  129.6  Team Nikolaidis – Auris

32.  129.6  Team Ventouris – Mara

33.  129.5  Team Nikolaidis – Almera

34.  129.5  Team Kalogridis – Zikos

35.  129.4  Team Rokakis – Apostolis

36.  129.3  Team Entasis – Just

37.  129.3  Team Nikolaidis – Kolitsidop

38.  129.3  Team Xtreme – Marios

39.  128.5  Team Xtreme – Xotza

40.  120.0  Team Dbm – Sotiris

41.  120.0  Team Xtreme – Apostolis

42.  120.0  Team Konstantopoulos – Hanz

 

130.0 To 139.9

————–

1.  139.9  Team Dousis – Swift            139.9  139.8  139.4  139.9

2.  139.9  Team Nikolaidis – Tsiros       139.9  130.3  139.9

3.  139.9  Team Kalogridis – Crazybuter   139.9  139.9

4.  139.9  Team Powermusic – Baleno       139.9  139.8

5.  139.9  Team Ventouris – Antreas       139.9

6.  139.9  Team Performance – Kostas      139.9

7.  139.9  Team Entasis – Yaris           139.9

8.  139.9  Team Xtreme – T4               139.9

9.  139.9  Team Hypersound – Punisher

10.  139.8  Team Dbm – Golf

11.  139.8  Team Dbm – Nikos

12.  139.8  Team Xtreme – Theodorou

13.  139.8  Team Nikolaidis – Saxo

14.  139.8  Team Ixokalipsi – Thomas

15.  139.8  Team Entasis – Karayiannis

16.  139.7  Team Xtreme – Siganos

17.  139.0  Team Xtreme – Seferlis

18.  138.7  Team Nikolaidis – Souvlis

19.  136.7  Team Powermusic – Golf

20.  130.1  Team Nikolaidis – Mpilias

21.  130.1  Team Konstantopoulos – Chris

22.  130.1  Team Dbm – Saxo

23.  130.0  Team Ixokalipsi – Argyriou

24.  130.0  Team Dbm – Clio

25.  130.0  Team Xtreme – Konan

 

140.0 To 149.9

————–

1.  149.9  Team Konstantopoulos – Zio     149.9  145.5  134.4  149.9

2.  149.9  Team Tsiaras – Milionis        149.9  149.5  140.1

3.  149.9  Team Kalogridis – Honda        149.9  149.9

4.  149.9  Team Tcsound – Christoforidi   149.9  149.9

5.  149.9  Team Powermusic – Psichas      149.9

6.  149.9  Team Streetbassclub            149.9

7.  149.9  Team Dousis – Mazda            149.9

8.  149.9  Team Powermusic – Xatzhgeorg   149.9

9.  149.8  Team Dbm – Marios

10.  149.8  Team Cae – Trellos

11.  149.8  Team Cae – Sotiris

12.  149.8  Team Xtreme – Nikolaou

13.  149.8  Team Rokakis – Kalamiotis

14.  148.1  Team Dbm – Svanaras

15.  140.0  Team Performance – Makis

16.  140.0  Team Dousis – Saxo

17.  140.0  Team Cae – Kostas

18.  140.0  Team Xtreme – Petros

 

150.0 To 159.9

————–

 

1.  157.0  Team Powermusic – Fasoulis     156.6  156.6  155.9  157.0

2.  157.7  Team Ixokalipsi – Boom         157.7  157.7  157.7

3.  154.5  Team Xtreme – Gipsy            154.5  154.5