Οι διαγωνιζόμενοι ταξινομούνται με βάση την ύπαρξη ενός τοίχου στην εγκατάσταση τους.
2-1
  • Psychlone No Wall – Οι τοίχοι δεν επιτρέπονται.
  • Psychlone Wall – Απαιτούνται τοίχοι.