Όλος ο εξοπλισμός ήχου που χρησιμοποιείται στο ηχητικό σύστημα του αγωνιζόμενου πρέπει να πληροί τις ακόλουθες οδηγίες:
3-1 Όλος ο εξοπλισμός  ήχου πρέπει να είναι σχεδιασμένος για εγκατάσταση και λειτουργία σε περιβάλλον αυτοκινήτου
3-2 Όλοι οι ενισχυτές ήχου αυτοκινήτου πρέπει να έχουν γραμμικό χαρακτήρα.

Πρόσθετες οδηγίες:

  • Οι ενισχυτές που χρησιμοποιούνται στο ηχοσύστημα πρέπει να σχεδιάζονται για αναπαραγωγή ήχου. Για λόγους διευκρίνισης, η κυματομορφή εξόδου του ενισχυτή πρέπει να είναι μια κοντινή τηλεομοιοτυπία με εκείνη του σήματος εισόδου. Επιπλέον, το μέγεθος εξόδου του ενισχυτή θα πρέπει να είναι ανάλογο με αυτό του σήματος εισόδου. Όλες αυτές οι οδηγίες ισχύουν για συχνότητες μεταξύ 20 και 80 Hz. Ο προσδιορισμός του εάν ένας ενισχυτής είναι αποδεκτός για χρήση σε αγώνες dB Drag Racing θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του dBDRA.
3-3
Το υλικό του προγράμματος πρέπει να αναπαραχθεί χρησιμοποιώντας συμβατικά μεγάφωνα (υπογούφερ). Ο προσδιορισμός του εάν ένα ηχείο είναι αποδεκτό για χρήση στον διαγωνισμό Psychlone θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του dBDRA.

Πρόσθετες οδηγίες:
  • Το dBDRA ορίζει ένα συμβατικό μεγάφωνο ως ηλεκτρομηχανικό μορφοτροπέα που αναπαράγει ήχους και ενσωματώνει κώνο, surround, καλάθι και φωνητικό πηνίο.
  • Το μεγάφωνο πρέπει να τροφοδοτείται απευθείας από τους ενισχυτές ήχου.
  • Τα ηχεία που περιλαμβάνουν σερβομηχανισμούς, ενεργοποιητές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μηχανικού κινητήρα απαγορεύονται ειδικά.
  • Έως 4 ηλεκτρικούς αγωγούς μπορούν να συνδεθούν σε κάθε γούφερ, εφόσον δεν παραβιάζονται άλλοι ισχύοντες κανόνες.
  • Έως 2 ενισχυτές μπορούν να συνδεθούν σε κάθε πηνίο σε ένα γούφερ.
  • Ο πεπιεσμένος αέρας, οι εκρηκτικές συσκευές κ.λπ. απαγορεύονται ρητά.
3-4 Το ίδιο σύστημα ήχου πρέπει να χρησιμοποιείται και για τις μετρήσεις SPL και RTA.

Πρόσθετες οδηγίες:

  • Οι αγωνιζόμενοι επιτρέπεται να κάνουν αλλαγές στις ρυθμίσεις του συστήματος (τόμος, τόνος, ισοστάθμιση, fader κ.λπ.) σε όλο τον διαγωνισμό.
  • Δεν επιτρέπονται ηλεκτρικές ή φυσικές αλλαγές στο ηχητικό σύστημα.