Oropos Bass Race Provisional Results
BassRace Winners
—————-

120.0 To 129.9
————–

1. 129.9 Team Xtreme-theodorakos 129.9 129.7 129.9 129.9
2. 129.9 Team Xtreme-touloumis 129.9 129.8 129.9
3. 129.9 Team Autopower – Skarlet 129.9 129.8
4. 129.8 Team Tsiarasound – Corola 129.8 128.7
5. 129.9 Team Ixokalipsi – Manari 129.9
6. 129.9 Team Dbm – Golf 129.9
7. 129.9 Team Ixokalipsi – Baleno 129.9
8. 129.9 Team Performance – Saxo 129.9
9. 129.8 Team Performance-silversmart
10. 129.8 Team Nikolaidisound-kokinis
11. 129.8 Team Mpsound – Maraki
12. 129.8 Team Kalogridisound-aris
13. 129.8 Team Dbm – Bmw
14. 129.7 Team Tcsound-saxo
15. 129.7 Team Tcsound-belios
16. 129.7 Team Streetbassclub-battos
17. 129.7 Team Rsdesigns – Sakis
18. 129.7 Team Mpsound – Giorgos
19. 129.7 Team Konstantopoulos-grigori
20. 129.5 Team Xtreme-manos
21. 129.5 Team Tsiarasound – Pyrobolis
22. 129.5 Team Dbm – Vegelis
23. 129.3 Team Nikolaidisound-megane
24. 129.3 Team Mpsound – Kostas
25. 129.3 Team Mpsound – Ntelian
26. 129.3 Team Kalogridisound-christos
27. 129.3 Team Autopower – Gozadinos
28. 129.1 Team Nikolaidisound-pentaras
29. 129.1 Team New Blow Of Sound
30. 129.0 Team Dbm – Notis
31. 128.9 Team Streetbassclub-pasaris
32. 128.9 Team Ixokalipsi – Spriros
33. 128.5 Team Earthquaqe-daniel
34. 128.3 Team Mpsound – Smart
35. 128.0 Team Halkaudio – Karistineos
36. 127.3 Team Xtreme-saxo
37. 127.1 Team Tcsound-celica
38. 127.1 Team Nikolaidisound-katsaris
39. 127.1 Team Hypersound – Leon
40. 126.3 Team Halkaudio – Psilos
41. 125.5 Team Performance – Octavia
42. 124.9 Team Ventouris-kostas
43. 123.7 Team Autopower – Demis
44. 123.5 Team Halkaudio – Tzamaika
45. 123.4 Team Ventouris-zalo
46. 120.0 Yiannis Abatzidis
47. 120.0 Team Xperience – Trifilis
48. 120.0 Team Ventouris-babis
49. 120.0 Team Tcsound-fiat
50. 120.0 Team Dbm – Xilinos
51. 120.0 Team Halkaudio – Seat
52. 120.0 Team Kalogridisound-isixos

130.0 To 139.9
————–

1. 139.8 Team Tsiarasound – Baleno 139.7 139.7 139.8 123.9
2. 139.9 Team Performance – Mart 139.8 139.9 139.9
3. 139.8 Team Konstantopoulos-christo 139.8 139.8
4. 139.9 Team Autopower – Lanzar 139.9 139.8
5. 139.9 Team Xtreme-fiesta 139.9
6. 139.8 Team Earthquaqe-alekos 139.8
7. 139.8 Team Sakatzidisound – Figolf 139.8
8. 139.7 Team Xtreme-stefanos 139.7
9. 139.7 Team Streetbassclub-lazaros
10. 139.7 Team Nikolaidis- Stasaregos
11. 139.7 Team Ixokalipsi – Corolakias
12. 139.7 Team Ixokalipsi – Kaplanis
13. 139.7 Team Autopower – Ice Leo
14. 139.6 Team Xpereince – Zafiris
15. 139.6 Team Performance – Godjila
16. 139.6 Team Kalogridisound-panagiot
17. 139.6 Team Hypersound – Smart
18. 139.6 Team Dbfactory – Paris
19. 139.5 Team Performance – Punto
20. 139.5 Team Nikolaidissound-matsouk
21. 139.3 Team Xtreme-207
22. 139.3 Team Performance – Koukas
23. 138.9 Team Spacesound – Nezis
24. 138.8 Team Spacesound – Xristos
25. 138.6 Team Autopower – Tzitzo
26. 138.4 Team Tsiarasound – Opc
27. 138.4 Team Boomerclub – Cherokee
28. 138.3 Team Xtreme-vagelis
29. 138.2 Team Dbfactory – Antreas
30. 137.5 Team Xtreme-smart
31. 137.0 Team Konstantopoulos-zio
32. 136.9 Team Ixokalipsi – Toubano
33. 136.7 Team Hypersound – Almera
34. 136.4 Team Xtreme-nikolaou
35. 136.2 Team Xtreme-kailas
36. 135.8 Aggelos Abatzidis
37. 135.6 Team Entasis – Kokinis
38. 130.7 Team Rsdesigns – Stefanos
39. 130.5 Teaqm Mpaziotopoulos
40. 130.3 Team Ixokalipsi – Pitsirikos
41. 130.1 Team Xtreme-dimitris
42. 130.1 Team Mpsound – Stavros
43. 130.1 Team Kalogridisound-nikos
44. 130.1 Team Ixokalipsi – Rouf
45. 130.1 Team Boomerclub – Zbass
46. 130.0 Team Xtreme-lacoste
47. 130.0 Team Powermusic – Fasoulis
48. 130.0 Team Mpsound – Christod
49. 130.0 Team Ixokalipsi – Mpeis
50. 130.0 Team Ixokalipsi – Kolotoubas
51. 130.0 Team Ixokalipsi – Adonis
52. 130.0 Team Earthquaqe-cant
53. 130.0 Team Dbm – Mitsubishi
54. 130.0 Team Dbm – Almera
55. 130.0 Team Autopower – Andreas

140.0 To 149.9
————–

1. 149.9 Team Performance – Focus 149.8 149.8 143.2 149.9
2. 149.5 Team Tsiarasound – Milionis 149.0 148.7 149.5
3. 149.8 Team Boomerclub – Punto 147.9 149.8
4. 149.7 Team Boomcar 149.3 149.7
5. 149.9 Team Soundfactory-tsotsos 149.9
6. 149.8 Team Kalogridisound-giorgos 149.8
7. 149.8 Team Performance – Badjohn 149.8
8. 145.9 Team Spacesound – Saxo 145.9
9. 145.7 Team Xtreme-seferlis
10. 145.3 Team Performance – Corsa
11. 143.0 Team Powermusic – Magoulas
12. 140.1 Team Xtreme-mastoris
13. 140.1 Team Streetbassclub-triantis
14. 140.0 Team Ventouris-giannis
15. 140.0 Team Hypersound – Golf
16. 140.0 Team Entasis-karagianis
17. 140.0 Team Dbm – Renault

150.0 To 159.9
————–

1. 154.9 Team Xtremeloud – Palai 154.9 154.9 153.1 154.0
2. 151.8 Team Rokakis-kalamiotis 151.8 151.8 151.8
3. 150.0 Team Tcsound-christoforidis 150.0 150.0