Aiginio 2X Bass Race Results
BassRace Winners
—————-

119.9 Down
———-

120.0 To 129.9
————–

1. 129.9 Team Ixokalipsi – Rouf 129.9 128.6 129.7 129.9
2. 129.9 Team Ioannou – Sifis 129.9 129.5 129.9
3. 129.9 Team Ixokalipsi – Baleno 129.9 129.2
4. 129.9 Team Ixokalipsi – Amicos 129.9 128.5
5. 129.9 Team Ioannou – Extreme 129.9
6. 129.9 Team Bagiatis – Leader 129.9
7. 129.9 Team Ioannou – Damianos 129.9
8. 129.9 Team Rokakis – Kalamiotis 129.9
9. 129.9 Team Stefanopoulos – Theodos
10. 129.9 Team Xtreme – Touloumis
11. 129.8 Team Ixomania – Tolis
12. 129.8 Team Kesanlis Aggelis
13. 129.8 Team Konstantopoulos-stef
14. 129.8 Team Konstantopoulos-yiannis
15. 129.8 Team Saktzidisound – Hlias
16. 129.8 Team Stefanopoulos – Zisis
17. 129.8 Team Stefanopoulos-tsagaraki
18. 129.8 Team Xtremeloud – Aroulis
19. 129.7 Team Kesanlis -tzikakolias
20. 129.6 Team Kalogridisound – Christ
21. 129.6 Team Stefanopoulos – Paidas
22. 128.0 Team Digitaltechnik – Spiros
23. 127.6 Team Digitaltechnik – Yianni
24. 123.4 Team Digitaltechnik-sotiris
25. 121.7 Team Digitaltechnik-lefteris
26. 120.0 Team Digitaltechnik-bigjohn

130.0 To 139.9
————–

1. 139.9 Team Konstantopoulos-christo 139.9 125.8 125.7 139.9
2. 139.9 Team Performance – Smart 139.9 139.9 139.9
3. 139.9 Team Powermusic-psichas 139.9 139.9
4. 139.9 Team Konstantopoulos-alexis 139.9 139.8
5. 139.9 Team Ixokalipsi – Boom 139.9
6. 139.9 Team Stefanopoulos – Kostas 139.9
7. 139.9 Team Artofbass-kataraman 139.9
8. 139.8 Team Cae – Zafeiris 139.8
9. 139.8 Team Sakatzidisound – Figolf
10. 139.8 Team Sakatzidisound – Matiz
11. 139.8 Team Tisarasound – Marinoul
12. 139.7 Team Artofbass-fournaris
13. 139.7 Team Hypersound – Golf
14. 139.7 Team Konstantopoulos-fox
15. 139.7 Team Xtreme – 207
16. 139.6 Team Artofbass-maria
17. 139.4 Team Kalogridisound-panagiot
18. 139.3 Team Sakatzidisound – Titos
19. 139.2 Team Hypersound – C4
20. 139.1 Team Hypersound – Astra
21. 138.7 Team Kesanlis – Mavilidis
22. 138.4 Team Artofbass-tasou
23. 136.8 Team Kesanlis – Dimitris
24. 130.4 Team Bagiatis – Johnys
25. 130.2 Team Stefanopoulos – Stefano
26. 130.1 Team Digitaltechnik-xristodo
27. 130.1 Team Stefanopoulos – Gavanis
28. 130.1 Team Stefanopoulos – Vasilis
29. 130.1 Team Xtreme – Thodorakos
30. 130.0 Team Konstantopoulos-grigori
31. 130.0 Team Sergianidis – Pavlidis
32. 130.0 Team Stefanopoulos – Yiannis
33. 130.0 Team Xtremeloud – Honda

140.0 To 149.9
————–

1. 149.8 Team Sakatzidisound – Kostas 149.8 149.3 144.9 140.3
2. 149.8 Team Kalogridisound – Isixos 149.2 149.6 149.8
3. 149.9 Team Performance – Badjohn 149.8 149.9
4. 149.9 Team Ixokalipsi – Mpeis 149.9 149.4
5. 149.6 Team Sakatzidisound – Vibe 149.6
6. 149.6 Team Tsiaras – Milionis 149.6
7. 147.4 Team Artofbass-tzanis 147.4
8. 140.0 Team Ioannou – Gigas 140.0
9. 140.0 Team Konstantopoulos-timos

150.0 To 159.9
————–

1. 158.6 Team Xtremeloud – Palai 156.5 156.5 156.5 158.6
2. 157.2 Team Artofbass-gatos 157.2 157.2 157.2

160.0 Up
——–