Xtreme Loud – Thessaloniki 2010 Event

Bass Race Provisional Results…

120.0 To 129.9
————–

 1.  129.9  Team Xtremeloud – Sakis        129.9  128.9  129.9  129.9
 2.  129.9  Team Bagiatis – Basslover      129.9  129.9  129.9      
 3.  129.9  Team Ventouris – Vaggelis       129.9  129.6             
 4.  129.9  Team Dbm – Sotiris             129.9  129.6             
 5.  129.9  Team Streetbassclub – Lanzar   129.9                    
 6.  129.9  Team Rokakis – Kalamiotis      129.9                    
 7.  129.9  Team Ixokalipsi – Amigos       129.9                    
 8.  129.9  Team Ixokalipsi – Boom         129.9                    
 9.  129.9  Team Konstantopoulos – Stef
10.  129.9  Team Ioannou – Sifis
11.  129.9  Team Xtremeloud – Karras
12.  129.9  Team Ioannou – Damianos
13.  129.8  Team Xtremeloud – Doser
14.  129.8  Team Soundwave – Snood
15.  129.8  Team Dbm – Nikos
16.  129.7  Team Lsd – Swift
17.  129.7  Team Ioannou – Dimitris
18.  129.6  Team Stefanopoulos – Tigra
19.  129.6  Team Stefanopoulos – Golf
20.  129.4  Team Sakatzidisound – Ttos
21.  129.3  Team Sakatzidisound – Miltos
22.  120.0  Team Ixokinisi – Mavrofridis
23.  120.0  Team Sound Speed
24.  120.0  Team Ixomania – Alex

130.0 To 139.9
————–

 1.  139.9  Team Spacesound – Astra        139.8  139.9  139.9  139.9
 2.  139.9  Team Dbm – Vagelis             139.9  139.8  139.9      
 3.  139.9  Team Sakatzidisound – Xakis    139.9  139.9             
 4.  139.9  Team Autopower – Tzitso        139.9  139.7             
 5.  139.9  Team Autopower – Antreas       139.9                    
 6.  139.9  Team Ixokalipsi – Smart        139.9                    
 7.  139.9  Team Lsd – Golf                139.9                    
 8.  139.9  Team Lsd – Honda               139.9                    
 9.  139.8  Team Soundwave – Wickerman
10.  139.8  Team Soundwave – Punto
11.  139.8  Team Performance – Sakis
12.  139.8  Team Ioannou – Gigas
13.  139.3  Team Xtremeloud – Nika
14.  139.1  Team Bagiatis – Johnys
15.  138.7  Antonis Arabatzis
16.  136.9  Team Sakatzidisound – Marios
17.  130.2  Team Hypersound – Patsialidi
18.  130.1  Team Ioannou – Theo
19.  130.0  Team Xtremeloud – Aroulis
20.  130.0  Team Stefanopoulos – Tsagara
21.  130.0  Team Stefanopoulos – Erik

140.0 To 149.9
————–

 1.  149.9  Team Sakatzidisound – Matiz    149.8  149.9  143.7  149.9
 2.  149.9  Team Soundwave – Gatos         149.9  149.8  149.9      
 3.  149.9  Team Soundwave – Accent        149.9  149.9             
 4.  149.8  Team Sakatzidisound – Ilias    149.8  149.8             
 5.  149.9  Team Dbm – Marios              149.9                    
 6.  149.9  Team Soundwave – Kataraman     149.9                    
 7.  149.8  Team Rokakis – Nikolaou        149.8                    
 8.  149.8  Team Sakatzidisound – Vide     149.8                    
 9.  149.7  Team Tsiarassound – Milionis
10.  149.3  Team Konstantopoulos – Zio
11.  148.7  Team Ventouris – Mara
12.  148.1  Team Bassis – Punto
13.  142.4  Team Powermusic – Psichas
14.  140.1  Team Ixomania – Tolis
15.  140.0  Team Hypersound – Marmagioli
16.  140.0  Team Bagiatis – Inter

150.0 To 159.9
————–

 1.  159.9  Team Ventouris – Antreas       156.8  156.8  152.3  159.9
 2.  159.6  Team Soundimension – Marbell   159.6  159.6  159.4      
 3.  154.3  Team Xtremeloud-palai          153.5  154.3             
 4.  150.0  Team Stefanopoulos – Corsa     150.0  139.1             
 5.  150.0  Team Tcsounds – Christoforid   150.0                    
 6.  150.0  Team Xtreme Bass               150.0