Oropos II – Day 2 2010 BassRace Winners
———————————————————

120.0 To 129.9
———————-

1.  129.9  Team 12v – Vera                129.9  129.9  129.8  129.9
2.  129.9  Team Ventouris – Vagelis       129.9  129.7  129.9      
3.  129.9  Team Dbm – Nikos               129.9  129.9             
4.  129.9  Team Ixokalipsi – Amigos       129.9  129.5             
5.  129.9  Team Exelixis – Boolis         129.9                    
6.  129.9  Team Performance – Fabia       129.9                    
7.  129.9  Team Performance – Kostakis    129.9                    
8.  129.9  Team Dbm – Kostas              129.9                    
9.  129.9  Team Rokakis – Xylinos
10.  129.8  Team Rsdesigns – 206
11.  129.8  Team Performance – Konstanti
12.  129.8  Team Dbm – Sotiris
13.  129.8  Team Rokakis-seferlis
14.  129.8  Team Rokakis-xilinos Jr
15.  129.8  Team Cae – Pantzo
16.  129.7  Team Halkaudio – Kailas
17.  129.7  Team Autopower – Banos
18.  129.5  Aggelos Grimozis
19.  128.3  Team Ventouris – Mara
20.  128.1  Team Rokakis – Tsimbros
21.  127.2  Team Entasis – Argyris
22.  120.0  Team Performance – Corsa
23.  120.0  Team Cae – Christos
24.  120.0  Team Performance – Badjohn
25.  120.0  Team Tsiaras – Milionis
26.  120.0  Team Tsiarasound – Billias
27.  120.0  Team Tsiarasound – Tasaras

130.0 To 139.9
————–

1.  139.9  Team Ixokalispi – Smart        139.9  139.9  139.9  139.9
2.  139.9  Team Konstantopoulos – Alexi   139.9  139.9  126.3      
3.  139.9  Team Performance – Smart       139.9  139.9             
4.  139.9  Team Hypersound Marmagiolis    139.9  139.9             
5.  139.9  Teaam Hypersound – Patsialid   139.9                    
6.  139.9  Tem Performance – Roufixtos    139.9                    
7.  139.9  Team Powermusic – Psichas      139.9                    
8.  139.9  Team Performance – Sakis       139.9                    
9.  139.9  Team Dbm – Vagelis
10.  139.9  Team Performance – Efaki
11.  139.9  Team Dbm – Vasilis
12.  139.8  Team Cae – Ervin
13.  139.8  Team Autopower – Tzitzo
14.  139.8  Team Rsdesigns – Blackvtr
15.  139.7  Team Exegersis – Corolla
16.  139.4  Team Autopower – Antreas
17.  137.6  Team Entasis – Karayiannis
18.  130.0  Team Dbm – Notis
19.  130.0  Team Konstantopoulos – Lagar
20.  130.0  Team Performance – Prionisti
21.  130.0  Team Rokakis – Xristelis

140.0 To 149.9
————–

1.  149.9  Team Tcsound-christoforidis    149.8  149.9  149.8  149.7
2.  149.9  Team Konstantopoulos – Chris   149.9  133.8  149.8      
3.  149.9  Team Rsdesigns – 306           149.9  149.9             
4.  149.8  Team Dbm – Marios              149.8  149.3             
5.  149.9  Team Rokakis – Kalamiotis      149.9                    
6.  149.9  Team Performance – Kokoras     149.9                    
7.  149.9  Team Konstantopoulos – Zio     149.9                    
8.  149.8  Team Performance – Beis        149.8                    
9.  149.7  Team Cae – Boziaris
10.  149.7  Team Rokakis – Nikolaou
11.  149.2  Team Cae – Zafolias
12.  143.9  Team Xalkaudio – Psilos
13.  140.3  Team Exegersis – C4
14.  140.2  Team Streetbassclub – Panos
15.  140.0  Team Cae – Sotiris

150.0 To 159.9
————–

1.  159.9  Team Ixokalipsi – Boom         156.6  156.6  108.0  159.9
2.  158.9  Team Ventouris – Antreas       158.9  158.9  158.9      
3.  155.5  Team Xtremeloud – Palai        155.5  155.5