Leros 2009 Bass Race Provisional Results
BassRace Winners
—————-

120.0 To 129.9
————–

1. 129.9 Team Ioannou – Damianos 129.9 129.3 129.8 128.9
2. 129.9 Team Exelixi – Stratos 129.9 129.5 128.9
3. 129.9 Team Soundimension-kamarakis 129.9 129.9
4. 129.8 Team Exelixi – Giorgos 129.8 125.2
5. 129.9 Team Soundimension-mougros 129.9
6. 129.9 Team Exelixi – Kourdos 129.9
7. 129.8 Team Soundimesion-makis 129.8
8. 129.7 Team Exelixi – Sclaieri 129.7
9. 129.6 Team Sounddimension-giannis
10. 129.3 Team Exelixi – Babis
11. 128.4 Team Exelixi – Smart
12. 128.1 Team Exelixi – Ladas
13. 127.6 Team Exelixi – Alex

130.0 To 139.9
————–

1. 139.8 Team Konstantopoulos – Zio 139.8 139.7 119.8 139.7
2. 139.9 Team Powermusic-psichas 139.9 139.6 139.9
3. 139.9 Team Exelixi – Mpoulis 139.9 139.8
4. 138.5 Team Exelixi – Saifun 138.5 138.0
5. 139.9 Team Sounddimension-kaloudis 139.9
6. 137.8 Team Exelixi – Gargantoua 137.8
7. 130.8 Team Exelixi – Fragoulis 130.8
8. 130.3 Team Exelixi – Jesus 130.3
9. 130.0 Team Exelixi – Pastitsio

140.0 To 149.9
————–

1. 149.7 Team Exelixi – Batikas 148.3 148.3 149.7 147.9
2. 141.7 Team Exelixi – Koutsoufas 141.7 141.7 141.7
3. 145.4 Team Soundimension-giakoumis 145.4 145.4

150.0 To 159.9
————–

1. 150.8 Team Konstantopoulos – ZIO 150.2 150.2 150.2 150.8
2. 153.6 Team Rakasaudio – Rakkas 152.2 152.2 153.6
3. 150.4 Team Sounddimension – Giorgos 150.4 150.4