Κατηγορία Normal Use Μετατροπές Αρ. Subwoofer Τοίχοι
Street Stock 1K Παντού ΟΧΙ Απεριόριστα ΟΧΙ
Street Stock 2K Παντού ΟΧΙ Απεριόριστα ΟΧΙ
Street Stock 5K Παντού ΟΧΙ Απεριόριστα ΟΧΙ
Street Trunk 5K Μπροστά από το Trunk ΟΧΙ Απεριόριστα ΟΧΙ
Street Stock Wall 5K Μπροστά από την Κολώνα ΟΧΙ Απεριόριστα NAI
Street Stock NL Παντού ΟΧΙ Απεριόριστα ΟΧΙ
Super Street NW Μπροστά από την Κολώνα ΟΧΙ Απεριόριστα ΟΧΙ
Super Street 1-2 Μπροστά από την Κολώνα ΝΑΙ 1-2 ΝΑΙ
Super Street 3-4 Μπροστά από την Κολώνα ΝΑΙ 3-4 ΝΑΙ
Super Street 5+ Μπροστά από την Κολώνα ΝΑΙ 5+ ΝΑΙ
Super Street X Εξαιρείτε ΝΑΙ Απεριόριστα ΝΑΙ
Extreme NL Εξαιρείτε ΝΑΙ Απεριόριστα ΝΑΙ
Κατηγορία Μax Condustors Μαx Power Podium Hi Freq Limit
Street Stock 1K 2 σύνολο 1000 W Clamp ΝΑΙ 60 Hz
Street Stock 2K 2 σύνολο 2000 W Clamp ΝΑΙ 60 Hz
Street Stock 5K 2 σύνολο 5000 W Clamp ΝΑΙ 60 Hz
Street Trunk 5K 2 σύνολο 5000 W Clamp ΝΑΙ 60 Hz
Street Stock Wall 5K 2 σύνολο 5000 W Clamp ΝΑΙ 60 Hz
Street Stock NL 4 ανά sub Απεριόριστα ΝΑΙ 60 Hz
Super Street NW 4 ανά sub Απεριόριστα ΝΑΙ 80 Hz
Super Street 1-2 4 ανά sub Απεριόριστα ΝΑΙ 80 Hz
Super Street 3-4 4 ανά sub Απεριόριστα ΝΑΙ 80 Hz
Super Street 5+ 4 ανά sub Απεριόριστα ΝΑΙ 80 Hz
Super Street X 4 ανά sub Απεριόριστα ΝΑΙ 80 Hz
Extreme NL 8 ανά sub Απεριόριστα ΝΑΙ 80 Hz
Κατηγορία Aρ. Μπαταριών Μεγ.Μπαταριών Bat Box Max Volts
Street Stock 1K Απεριόριστες Απεριόριστα ΟΧΙ 12 (15 Max)
Street Stock 2K Απεριόριστες Απεριόριστα ΟΧΙ 12 (15 Max)
Street Stock 5K Απεριόριστες Απεριόριστα ΟΧΙ 12 (15 Max)
Street Trunk 5K Απεριόριστες Απεριόριστα ΟΧΙ 12 (15 Max)
Street Stock Wall 5K Απεριόριστες Απεριόριστα ΟΧΙ 12 (15 Max)
Street Stock NL Απεριόριστες Απεριόριστα ΟΧΙ 12 (15 Max)
Super Street NW Απεριόριστες Απεριόριστα ΝΑΙ 18 Max
Super Street 1-2 Απεριόριστες Απεριόριστα ΝΑΙ 18 Max
Super Street 3-4 Απεριόριστες Απεριόριστα ΝΑΙ 18 Max
Super Street 5+ Απεριόριστες Απεριόριστα ΝΑΙ 18 Max
Super Street X Απεριόριστες Απεριόριστα ΝΑΙ 18 Max
Extreme NL Απεριόριστες Απεριόριστα ΝΑΙ 18 Max