Κατηγορία Normal Use Μετατροπές Αρ. Subwoofer Τοίχοι
Street Stock 1K Παντού ΟΧΙ 1 ΟΧΙ
Street Stock 2K Παντού ΟΧΙ 1-2 ΟΧΙ
Street Stock 4K Παντού ΟΧΙ Απεριόριστα ΟΧΙ
Street Trunk Μπροστά από το Trunk ΟΧΙ Απεριόριστα ΟΧΙ
Street A Παντού ΟΧΙ 1-4* ΟΧΙ
Street B Παντού ΟΧΙ 1-8* ΟΧΙ
Super Street NW Μπροστά από την Κολώνα ΟΧΙ Απεριόριστα ΟΧΙ
Super Street 1-2 Μπροστά από την Κολώνα ΝΑΙ 1-2 ΝΑΙ
Super Street 3-4 Μπροστά από την Κολώνα ΝΑΙ 3-4 ΝΑΙ
Super Street 5+ Μπροστά από την Κολώνα ΝΑΙ 5+ ΝΑΙ
Extreme 1-2 Εξαιρείτε ΝΑΙ 1-2 ΝΑΙ
Extreme 3+ Εξαιρείτε ΝΑΙ 3+ ΝΑΙ
Κατηγορία Μax Condustors Μαx Ενισχυτές Podium Pro/Veteran
Street Stock 1K 4 ανά sub 1000 W Clamp ΝΑΙ ΝΑΙ
Street Stock 2K 4 ανά sub 2000 W Clamp ΝΑΙ ΝΑΙ
Street Stock 4K 4 ανά sub 4000 W Clamp ΝΑΙ ΝΑΙ
Street Trunk 4 ανά sub 4000 W Clamp ΝΑΙ ΝΑΙ
Street A 2 σύνολο 1* ΝΑΙ ΝΑΙ
Street B 4 σύνολο 2* ΝΑΙ ΝΑΙ
Super Street NW 8 σύνολο* 4* ΝΑΙ ΝΑΙ
Super Street 1-2 4 ανά sub Απεριόριστα ΝΑΙ ΝΑΙ
Super Street 3-4 4 ανά sub Απεριόριστα ΝΑΙ ΝΑΙ
Super Street 5+ 4 ανά sub Απεριόριστα ΝΑΙ ΝΑΙ
Extreme 1-2 8 ανά sub Απεριόριστα ΝΑΙ ΝΑΙ
Extreme 3+ 8 ανά sub Απεριόριστα ΝΑΙ ΝΑΙ
Κατηγορία Aρ. Μπαταριών Μεγ.Μπαταριών Bat Box Πυκνωτές
Street Stock 1K 2 800 in^3 ΟΧΙ Απεριόριστα
Street Stock 2K 2 800 in^3 ΟΧΙ Απεριόριστα
Street Stock 4K Απεριόριστες 800 in^3 ΟΧΙ Απεριόριστα
Street Trunk Απεριόριστες 800 in^3 ΟΧΙ Απεριόριστα
Street A 1 800 in^3 ΟΧΙ 2F
Street B 2 800 in^3 ΟΧΙ 2F
Super Street NW Απεριόριστες Απεριόριστα ΝΑΙ Απεριόριστα
Super Street 1-2 Απεριόριστες Απεριόριστα ΝΑΙ Απεριόριστα
Super Street 3-4 Απεριόριστες Απεριόριστα ΝΑΙ Απεριόριστα
Super Street 5+ Απεριόριστες Απεριόριστα ΝΑΙ Απεριόριστα
Extreme 1-2 Απεριόριστες Απεριόριστα ΝΑΙ Απεριόριστα
Extreme 3+ Απεριόριστες Απεριόριστα ΝΑΙ Απεριόριστα
Κατηγορία Δυναμό Max Volts Vehicle Run Συχνότητα
Street Stock 1K Απεριόριστα 12 (15 Max) ΝΑΙ 60 Hz
Street Stock 2K Απεριόριστα 12 (15 Max) ΝΑΙ 60 Hz
Street Stock 4K Απεριόριστα 12 (15 Max) ΝΑΙ 60 Hz
Street Trunk Απεριόριστα 12 (15 Max) ΝΑΙ 60 Hz
Street A 1 12 (15 Max) ΝΑΙ 60 Hz
Street B 2 12 (15 Max) ΝΑΙ 60 Hz
Super Street NW Απεριόριστα 18 Max ΝΑΙ 80 Hz
Super Street 1-2 Απεριόριστα 18 Max ΝΑΙ 80 Hz
Super Street 3-4 Απεριόριστα 18 Max ΝΑΙ 80 Hz
Super Street 5+ Απεριόριστα 18 Max ΝΑΙ 80 Hz
Extreme 1-2 Απεριόριστα 18 Max ΝΑΙ 80 Hz
Extreme 3+ Απεριόριστα 18 Max ΝΑΙ 80 Hz